HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN - UBND QUẬN 1

TẶNG GIẤY KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN VỀ THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT

Các ô có dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập. Quý khách vui lòng nhập tiếng Việt có dấu khi đăng ký hồ sơ.

1. Thông tin đăng ký

2. Hồ sơ đính kèm.

Chú ý:
- Vui lòng chọn file không quá 10 MB và với các định dạng sau: .pdf,.png,.jpg
- Tệp excel danh sách cá nhân, tập thể được khen thưởng đính kèm vui lòng đúng mẫu, download tệp mẫu tại đây

 
Số TT Tên hồ sơ kèm theo File đính kèm
1 Tệp excel danh sách cá nhân, đơn vị được khen thưởng (*)
2 Công văn đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quận (*)
3 Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng (*)
4 Danh sách của tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng (*)
 
Copyright © 2022, Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1